Hukuki tercüme çalışmaları; hukuk alanında yıllarca deneyim kazanmış ve bu alandaki terimlere hâkim uzman tercümanlar tarafından çevrilmesi gereken projelerdir. Hukuki tercüme işleri; mahkeme kararları, ihtilaflı sözleşmeler, vekaletnameler, beyannameler, hukuki yazışmalar, şartname, yönetmelikler, kanunlar vb. hukuki metinleri kapsamaktadır.

Dünya Tercüme Bürosu, Türkiye’nin çeşitli illerindeki yargı makamlarına, avukatlara ve hâkimlere vermiş olduğu çeviri hizmetleriyle hukuki tercüme konusundaki deneyim ve güvenirliliğini ispatlamıştır.

AB Mevzuatı Tercümesi
Anlaşma Çevirisi
Beyanname Tercümesi
Celpname Tercümesi
Dava Evrakları Çevirisi
Dernek Tüzüğü Çevirisi
Form Çevirisi
Genelge Çevirisi
İhbarname Tercümesi
İhtarname Tercümesi
İnşaat Anlaşması Çevirisi
Kararname Tercümesi
Kontrat Çevirisi
Mahkeme Kararı Tercümesi
Mevzuat Tercümesi
Muvafakatname Tercümesi
Nizamname Tercümesi
Senet Tercümesi
Sözleşme Çevirisi
Şirket Tüzüğü Tercümesi
Taahhütname Tercümesi
Talimatname Tercümesi
Tapu Çevirisi
Tescil Belgeleri Tercümesi
Ticari Sözleşme Tercümesi
Tüzük Çevirisi
Vasiyetname Tercümesi
Vekaletname Tercümesi
Vergi Evrakı Tercümesi
Yabancı Mevzuat Tercümesi
Yargı Kararı Çevirisi
Yasa Maddeleri Tercümesi
Yetkilendirme Çevirisi
Yetkilendirme Tercümesi
Yönetmelik Tercümesi
Zabıtname Tercümesi