Çin Devletinin Geçmişten Bugüne Tarihi

Çin dili dünyanın en çok konuşulan dilidir. Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin resmi dillerinden biri Çincedir. İlk Çin devleti birkaç hanedan tarafından  miladdan önce 7000 yılında kurulduğu tarihçiler tarafından rivayet edilmiştir. İlk çin hanadanı  Xia Hanedanı’dır.  Çin medeniyeti çok eski olup  sarı nehrin ortasında Henan  bölgesinde kurulmuştur  . Çine ait  Neolitik kültürülerin  tarihi eserleri   milattan önce 7000 yıl öncesine dayanmaktadır. Aynı zamanda  Güney çinde’de  Neolitik araştırmaları yapımıştır, bu medeniyetlerin  insanları  tarımla  uğraşıyorlardı  kuzeyde darı, güneyde pirniç yetiştirmekle uğraşıyorlardı Çinliler ilk bronz ojelerini  milattan önce 2000 yıllarda kulanmışlardı.  Çin devletleri  birkaç hanedan tarafın

Çin devlet, çinin yazılı geçmişi ve tarihi shang hanadanı ile  başlamaktadır, o ödendem sonraki hanadanlık  Zhou hanedanlığıdır

Milattan önce  700 ‘lerden itibaren  çin devleti,bağımsız krallık halinde  küçük küçük prenslere bölünmüştür . daha sonra demir madeni bulundu  bu sbuluş ile birlikte çin medeniyeti doğdu çin devletinin ilk impratoru Qin Shi Huangdi ,bu lider milattan önce  300 lerden itibaren küçük devletleri kendi devletine katarak sınırlarını güneye doğru  genişletti   bu birleştirmeler milattan önce 221 yılına kadar devam etti. Buna müteakiben Qin Hanedanını kurdu, bu dönemde   İmprator Çin seddini inşa  etti . bu dönem çok önemli olarak kabul edilmektedir çünkü bu dönemde  Ölçü ve ağırlık birimleri tesis edildi. Qin Hanedanı  kargaşa ve  krizi sonucu  halk ayaklandı  ve bu hanedanlık milattan önce 223 yılında  yıkıldı  yerine başka bir medeniyet olan  Han hanedanı devleti kuruldu. Bu hanedanlık zamanında çin devletinin nufüsü  70 milyondu, han hanedanı   savaşarak sınırlarını ve egemenliğini  doğu asyadaki bölgelere kadar uzaklaştırdı, bu genişleme ticarete faaliyetine dayandırarak Çin devleti  bu dönemde ipek ticaretine başlamış ve ıorta asya kervan yolunu güvenlik altına almıştır.bundan sonra  Bu hanedanlık döneminde resmi sistem kuruldu,  hükümdarlar yakınlarına özerklik hakkını vermiştir ve toprak vermiştir . milattan önce ikiyüz yıllarda  Heran hanedanlığın egemenliği  ve güçleri azaldı.

  1. yüzyılın başında Çin, Güney Kuzey Hanedanları olarak bilinen ve ayrı devletçiklerin ülkenin kuzeyi ve güney kesimini yönettiği bir döneme girdi. Güneyde, Doğu Jin Liu Song, Güney Qi, Liang ve Chen hanedanlıklarına ayrıldı. Bu hanedanlıklarının her biri Han Çinli yönetici aileler tarafından yönetilmekteydiler ve başkent olarak Jiankang’ı (modern Nanjing) kullandılar. Kuzeyden gelen saldırıları durdurdular ve Çin uygarlığının pek çok yönünü korudula. Mançular zaman geçtikçe dil ve kültür bakamından Çin dilini ve kültürünü benimsediler

Mançular döneminde çin ekonomisi ve teknolojisi çok geriledi ve Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kalmaya başladı. On sekinzici yüz yılda çin halk cumhuriyetinin  nufüs sayısı aşırı bir şekilde arttı. İkinci dünya savaşının sonunda, Japonya bölgede yenildi çin müttefikleri ile anlaştı ve beraber harekat ederek japon askerlerini ve ordusunu çin topraklarından atmayı başardı. ABD joponya’ya atom bobması attıktan sonra Japonya teslim oldu, işgal ettiği  Mançuraya ve  Tayvanı çine  geri iade etti . Aynı zamanda çin halk cumhuriyeti o dönemte yeni kurulan birleşmiş milletler cemiyetine üye oldu  ve Güvenlik konseyinde  veto hakkına sahip olan  5 daimi ülkeden birisi oldu. 1945 yılında Çin’de iç savaş yeniden patlak verdi 1949 yılı sonunda Mao Zedong’un  liderliğinde  Çinde kominist partisi kuruldu ve Kuomintang askeri ve silahlı güçleri  Çin’den Tayvana  çekilmek mecburiyetinde kaldı ve böylece Çinde iş savaş sona erdi.

Mao Zedong 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ilan etti.  Bu yeni devleti Sovyetler birliği ve doğu Avrupa ülkeleri hemen tanıdı.1950 yılında meydana gelen Güney Kore ve kuzey Kore savaşında Çin halk cumhuriyeti Güney koreye karşı kuzey koreyi destekledi. Mao bu savaşa filen katıldı birleşmiş milletlerin yaptığı asker çıkartmasına karşı ve batı ülkeleri ile savaşmak için bir fırsat olduğunu düşündü ve savaşa katıldı, Çin halk cumhuriyeti askerleri ve ordusu Birleşmiş milletler tarafından çıkartılan askeri birliklere saldırdı, ancak ağır yenilikli aldı ve geri çekildi. Çin halk cumhuriyeti daha sonra 1951 tarihinde Tibet bölgesini istila etti ve coğrafyasına kattı.

Çince, Çin’de ve çevre bölgesinde yaşayan bir buçuk milyar insan tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, Dünya’da en çok konuşulan dildir. Dünya Nüfusunu göz önünde tutarak dünyada her beş kişiden biri Çince konuşuyor. Bu nedenle Çincenin bir dil değil, bir dil ailesi olduğu iddia edilir. Çinde  En çok konuşulan  Mandarin dilidir, takriben  950.000.000 kişi Mandarin  dilini konuşur. güney tarafından göç eden Çinlilerin çoğu kantonca konuşur.