Geçmişten bugüne Arapça tercüme

Arapça dili çok zengin bir dildir, dünyada tahminen 23 devletin resmi dili Arapçadır, islamiyetin doğuşundan sonra Arapça dili çok yaygın bir  dil oldu dünyada Arap  olan ve olmayan yaklaşık 1.5 milyar   insan yanı sıra asya  ve ön asya ülkelerinde bulunan , iran, afganıstan, Pakistan  ve  osmanlı devleti  dahil Arap olmayan  Milletler bile ibadet dili olduğu için,  Arapça dilini benimsedi

Arapça dili  arap yarım adası ortadoğu ve afrika’da bulunan 23 ülkenin  hem anadili  hem de resmi dilidir.  Bölgelere göre Arapça lehçeleri çok farklıdır öyle ki  bazı  yörelerde   farklı lehçedeki diler sanki farklı bir Arapça dilidir, Cezayır, Tunus,  Fas gibi ülkelerdeki Arapça dili çok farklıdır, Fransız ihtilalı altında kısa bir süre kalmalarına rağmen , dilleri kültürleri ,edebiyatları fransızça dilinden çok etkilenmiştir. bir Faslı , Tunuslu veya cezayırli Fransızca   şivesine yakın bir şiveyle Arapça kounuşur , yarap yarım adasındaki  , bir arap bu  insanlarla iletişim kurmakta zorluk çekmektedir. Ancak  Kurani kerim Arapça olduğu için , bütün dünyadaki Arapça eğitim ve medya dili “ fusha ‘ Arapçasıdır.   Tüm arap ülkelerind de  okuma , eğitim yazışma dili  fusha Arapça ile yapılır buda arapların  dilerini ve birliklerini korumakta çok büyük bir etken olmuştur. Arapça dili 28 haraftan oluşmaktadır, bu harfların temeli 17 harfa dayanır, Arapça dil yazısı soldan sağa değil sağdan sola yazılır, Arapça dilinin harflarının tamamı ünsüzdür ve sessizdir,   Arapçada harfların seslenmesini sağlayan ‘ kesre , fethe , dama ‘’ gibi  işaretler sağlar,   “Kurani “kerimdeki sesli harflar ancak bu işaretlerle sağlanmaktadır.  Dini metinler ve şiir yazılımlarında bu  işaretler   hala kullanılmaktadır.  Eğitim ve medya ‘da harekesiz Arapça harfleri işaretsiz olarak yazılmaktadır. Tüm arap ülkelerinin eğitim ve medyası  bu işaretleri terk etmiştir. Arapça kelimeler Latince harfleri gibi  değil, harflar biri birine bağlanarak  bitişik şekilde keleme meydana getirir, başta  ortada ve sonda gelen harfların okunuşları farklıdır  bazı değişiklikler göstermektedir.

Arapça Alfabesi hakkında

Arap alfabesi  sadece  Arapların  benimsediği bir alfabe değil ,   Asya’daki , Pakistan, doğu Türkistan , afganıstan, İran   gibi arap olmayan  milletler tarafından kullanılmaktadır. Osmanlı impratorluğu  arap  alfabesi kullanarak Osmanlıca dilini oluşturmuştur. Ne varki  arap olmayan kavimler bazı  arap harflarına  küçük işaretler ilave ederek  yeni harflar oluşturmuşlardır. Örneğin Arapça harflarında ‘ç’ harf yok  bu nedenle   c  (ج ) harfının altına ik nokta ilave ederek osmanlıça veya farsça   lehçesine uygun ( Ç چ , je,   Ğ, N  )  gibi harflerini oluşturmuşlar,

Arap alfabesi Osmanlı impratorluğu dahil asyada bulunan çok  musulman olan milletler tarafından benimsenmiştir.

Arapça alfabesi, dünyada Latin alfabesinden sonra  çok kullanılan ikinci bir harf sistemidir. Arapça dili 400-450 milyon  insan tarafından kunuşulmaktadır  bu nedenle  bin dokuz yüz yetmişli yıllar’da Birleşmiş milletler Arapça dilini  Çince dilinden sonra altıncı resmi  dil olarak kabul etmiştir.

Osmanlı İmpratorluğu yıkıldıktan sonra , Külleri üzerine kurulan Türkiye cumhuriyeti   1928  yılında harf inkilabı yaparak Latin harflarına geçmiştir bu inkilaptan sonra  Selçuklu, büyük Anadolu selcuklu ve Osmanlı impratorluğun resmi dili olan Arapça alfabesine dayalı yazı sistemi terk  edilmiş,yeni nesil Türklerin irtibatı atalarının mazisinden koparılmıştır, bazı insanların bunun iyi bir inkilab olduğunu ve Arapça harflarıyla eğtim bizi geri bıraktığını idda ediyorlar,halbuki  Çince ,  Japoca, ve Korece harf sistemleri o kadar zor ki adeta çivi yazılarını andırıyor ona rağmen bugün Çin ve Japonya devletleri dünyanın  en gelişmiş ülkeleridir , bu harflarla biligisayar  alanında  dünya birincisidir.aynı zamanda İran  arap alfabesi sistemini kullanıyor, atom bombasını yapmak üzere ,Bu gün Türkiye cumhuriyetinde yetişen  Yeni nesil insanlar , tarihini özgeçmişi ile alakası kesilmiştir tarihi eserlerde ve mezar taşlarında yazılan o sanat eseri Osmanlıca  yazıları ve şiirlerini   okuyamıyorlar  .ayrıca ne yazık ki  Türkiye cumhuriyeti kurulduktan sonra Osmanlı arşivi , milyonlarca  ferman,  ve belgeler hurda kağit  niyetine  Bulgarıstana’da bulunan kağıt fabrikasına    gönderilmiştir , Bulgarlar akılı hareket erderek ,   Osmanlı impratorluğuna  ait  tarihi fermanları  ve Osmanlıca belgelerini arşivledi  ve sakladı .    Şimdi lazım olan bazı belgeler   bulgarıstandan  Talep ediliyor onlarda  fotokopi çekip bizim ilgili mercilerimize  gönderiyorlar.

Arap alfabesi  milattan sonra 4. Yüz yılda  Nebati yazısından oluşmuş ve  gelişmiştir, arap alfabesinin 22 harfı  Sami  alfabesindan alınmıştır geri kalan 6 harf Araplara   özgü  harflardır

Arapça dili , 6. Yüz yılda İslam dininin yayılması ile tercih edilen bir dil oldu .Irak ,  mısır kuzey afrikada kunuşulan yerel dillere  baskın yaparak zaman içinde o bölgelerin ana dili haline geldi . Arapça dili Güneydoğu Asyadan İspanyaya kadar  geniş bir coğrafiye bölgesinin üst kültür dili olmuştur.

İspanyolcadan  ingilizceye  Yunancadan Farsçaya   kadar çok diller  arap dilinden etkilenmiştir , aslında malta dili   ve ingilizce dili içinde çok   sayıda Arapça kelimeleri ve  lehçeleri barındırmaktadır. Bu dillerde çok sayıda Arapça kökenli kelimeler bulunmaktadır  örneğin, Al ile başlayan kelimeler ,, alkol , algebra , cotton ve bunun gibi  çok kelimeler içermektedir.

Farklı Arapça lehçeleri:   arap ülkeleri farklı lehçeler kulanmaktadırlar, mısır, ırak Suriyekörfez ülkeleri Arapçası, kuzey Afrika yemen, hicaz necid, Ürdün Filistin   Arapça lehçeleri biribirine çok yakın şamidir

Arapça resmi dilini konuşan ülkeler şöyledir: Mısır, ırak , Ürdün , Suudi arabıstan,Filistin , habeşuistan , Somali, cezayır, fas, bilya ,Cibuti, çad, Birleşik arap emirlikleri katar , Kuveyt,Moritanya sudan , Suriye Lübnan, Umman, Yemen. Bazı  dillerin Arapça diline çok benzer tarafları vardır  örneğin  finikece dili Arapça dili  çok benzemektedir, finikecenin ilk iki harf  elif ve b harfları Arapçanın  harflarına çok benzemektedir.